در این کتاب ترکیبی از نوشته‌های ادبی، سرگذشت نامه، خصوصیات اخلاقی و مبارزات و شهادت شهیدان مصطفی چمران، موسی نامجوی و جواد فکوری گردآوری و تدوین شده است. گفتنی است هر سه شهید در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، مقام وزارت دفاع را بر عهده داشتند.