اگر بخواهیم شخصیت باکری را تشریح کنیم باید به سه نکته؛ مدیریت، اخلاق و ایثار شهید حمید باکری توجه کنیم. حمید نسبت به مهدی همانند حضرت عباس(ع) نسبت به امام حسین (ع) بود، به طوریکه حمید هیچگاه به مهدی نمی گفت برادر، بلکه می گفت آقا مهدی. در صورتی که خود حمید (باکری) نیز یک فرمانده جامع بود، اما طوری عمل می کرد که کسی احساس نکند برادر مهدی فرمانده است. به هر حال این دو اسطوره آذری زبان، غریب و گمنام به شهادت رسیدند و هنوز جنازه این دو شهید بزرگوار پیدا نشده است.
یکی از ویژگی هایی که دوران دفاع مقدس را با همه جنگها متمایز کرده بود شیوه فرماندهی شهدا بود. به طور قطع و یقین دفاع مقدس ما بدون شخصیت هایی مثل شهیدان باکری امکان نداشت، چنین فضای معنوی را شکل دهد و دفاع مقدس را ابدی کند.