سخنرانی جانسوز مقام معظم رهبری درباره شهدای هشت سال دفاع مقدس و سردار شهید مهدی باکری