پاسدار شهید حبیب پاشایی در ماه رمضان ۱۳۳۹ در خانه محقری از روستای ترکمپور بستان آباد تبریز به دنیا آمد از ابتدای کودکی بسیار تیز هوش بود و لذا در طول مدت تحصیل شاگردی فعال و کوشا به شمار می‌آمد در زمان انقلاب و حتی پیش از آن با حضور مستمر در مساجد و جلسات مذهبی و نیز فعالیت و نیز در انجمن‌های اسلامی دانش آموزان تبریز فعالانه به خدمت مشغول شد در اکثر درگیری‌ها شرکت نمود و یکبار بر اثر سنگی که به سوی او پرتاب شد یک از چشمانش آسیب دید ولی او از این جریان چیزی به خانواده نگفت پس از پیروزی انقلاب آنچه در توان داشت برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با گروه‌های وابسته نظیر خلق مسلمان به کار گرفت سپس به سپاه پاسداران پیوست و خدمات خود را آنطور که شایسته بود ادامه و توسعه داد یک دوره ششماهه بهداری را در تهران پشت سر گذاشت و در بهداری سپاه به فعالیت پرداخت پس از شروع جنگ به جبهه رفت و در شکستن محاصره سوسنگرد شرکت نمود بارها تا مرز شهادت پیش رفت و سرانجام پس از دو سال و نه ماه نبرد با صدامیان در عملیات مسلم بن عقیل به آرزوی دیرنش دست یافت و به شهادت رسید.