رسانه دیجیتال از دیدگاه مقام معظم رهبری:

اهمیت تأثیرگذارى هر رسانه‌‏اى، وظیفه‌‏ى برنامه ‏سازان آن رسانه را سنگین‏‌تر میكند.

اگر بر مدیریت رسانه ای و برنامه سازی رسانه ها، دین، اخلاق و فضیلت حاكم شود، قطعا وضع بشر بهتر از وضع موجود خواهد بود و در چنین شرایطی رسانه ها می توانند زمینه ساز خوشبختی انسان ها باشند.

رسانه ها می توانند زمینه ساز گفتگوی آزاد و دو جانبه و همچنین چند جانبه میان ملت ها و وسیله ای برای تبادل مفاهیم فرهنگی و اخلاقی و ارزش های والای انسانی میان آنان باشند.